Donášková služba


Bezplatná donáška jedál v okolí AS Mlynské Nivy, v Starom meste a Ružinove.

Donášku si môžete objedna od 8:00 na telefónnom èísle: 0905 555 115.

Minimálna hodnota objednávky je 5 €.
Prenosné obaly jedla sú spoplatnené sumou 0,20 €/ks
za pizza krabice, ostatné jedlá 0,30 €/ks.
V prípade objednávky nad 25 € obaly neúètujeme.
Akceptujeme všetky druhy stravných lístkov.